کاربردها

محصولات ایتالین کلورز در زمینه های زیر کاربرد دارند:

  • صنایع هوایی
  • صنایع دریایی
  • قایق های تفریحی
  • قایق های کاری
  • تولید توان
  • عایق کاری توربین گازی و بخار
  • خودرو
  • موتور سیکلت
  • موارد صنعتی ( الکترو-پزشکی، غذایی، ریخته گری، شیشه، عایق صوتی و ...)