تجهیزات الکتریکی-پزشکی

ایتالین کلورز دارای محصولاتی در زمینه الکتریک-پزشکی بهمراه تجهیزات برای استرلیزه کردن، برای محافظت و کنترل حرارت ناشی از:

  • اتوکلاو
  • دستگاههای استرلیزه کردن
  • بویلرهای کوچک