پتوی نسوز

ایتالین کلورز جهت کنترل و پرهیز از حریق محصولی تولید کرده است که در عین سادگی بسیار موثر و کارآمد در هنگام ضرورت است.

طراحی شده برای استفاده آسان، موجود در اندازه های مختلف متناسب با محیط کاری و نیاز مصرف کننده، بعلاوه نوع ماده ی محصول ما میتوانیم محصول را در یک بسته بندی سلب و محکم و یا در یک بسته ی PVC تولید و تحویل دهیم.

در بسته ی محصول، راهنمای استفاده بزبان های مختلف در دسترس است.

چرا پتوی نسوز؟ پتوی نسوز در کجا کاربرد دارد؟

 

انواع حریق متفاوت هستند

  • آتش سوزی خانگی
  • آتش سوزی در خودرو
  • آتش سوزی
  • آتش سوزی مواد
  • تش سوزی صنعتی
  • آتش سوزی جنگل

تنها یک عامل کوچک کافیست برای ایجاد یکی از اوناع آتش سوزی فوق الذکر

آتش سوزی یک فرایند شیمیایی بیش نیست، از اجزای اصلی آن سوخت (چوب، کاغذ، نفت، گاز و ...)، اکسیژن و حرارت (کبریت، فندک، اتصال کوتاه و ...) است. اینها سه ضلع مثلث آتش سوزی هستند.

بعنوان مثال در منازل مسکونی وسایل مختلفی هستند که میتوانند حرارت و یا آتش تولید کنند، مثلا اجاق گاز، بخاری و ... آتش و حرارت و یا آتش باید کنترل شده تحت امنیت کافی فراهم گردد.

پتوی نسوز یکی از اضلاع مثلث حریق را حذف میکند: اکسیژن