نمد با الیاف سرامیکی

فیبر سرامیکی از فیبرهای ارگانیکی ساخته میشوند، پیش سازه هایی که با حرارت تجزیه میشود. این پیش سازه ها با همان تکنولوژی ساخت فیبرهای ارگانیکی معمولی و رایج ساخته میشوند.

فیبرهای سرامیکی بعنوان الیاف نسوز با قابلیت تحمل دمای بالای 1000 درجه سانتیگراد استفاده میشوند. کارایی آنها با ساختار پلی کریستالین بجای آمورف مشخص میشود.

الیاف نسوز سرامیکی عمدتا برای عایقکاری حرارتی در دماهای کاری بالا برای ساخت کامپوزیت های ویژه بکار برده میشوند.

 

این محصولات در شکل های فیلامنت و یا فیبر (whiskers) با ضخامت کم تولید میشوند، مونوفیلامنت بزرگتر میتوانند در زمینه نساجی استفاده شوند.

مشخصات این مواد به ساختار و نوع فیبر بستگی دارد.

ایتالین کلورز فیبرهای سرامیکی را با عنوان اکولوژیک عرضه میکند.